خیلی خوبه که یه فاصله ای بین ایام خاص سال وجود داره

وگرنه چطور میشد دووم آورد؟ 

ماه محرم برای من دقیقا همون زمانیه که باید

 و چه خوبه که با صفر ادامه پیدا میکنه

بعدتر ایام فاطمیه

و بعد رجب المرجب، شعبان المعظـم، رمضان الکریـم

برای غافلی مثل من که تو ایام عادی سال سرش به دنیا گرمه نیازه که این ایام با همین فاصله بیان بشورن ببرن غم و غبار های وجودم رو

یادم بیارن چرا زنده ام و زندگی می کنم

یادم بندازن که من مال اینجا نیستم

من محتاجم به تمام این ایام! 

با همین فاصله، با همین ترتیب...

 

بشنوید

بذار بگم با زبون ساده 

همین حسین حسین هم از سرم زیاده

خدا اجازه شو به هرکسی نداده

...